Ønsker du at arbejde med indkøbsdisciplinen på alle organisatoriske niveauer, hvor du både tegner strategien og arbejder hands-on med eksekveringen? Motiveres du af at implementere forbedringer og videreudvikle indkøbsprocesser? Så læs mere om denne stilling, hvor medarbejdertrivsel er i højsædet…

Velbygget kvalitet siden 1975

Lasse Larsen Huse A/S er en byggevirksomhed med speciale i design og produktion af parcel- og en-familieshuse. Ønsket med denne ansættelse er at skabe markant forbedret struktur og overblik på indkøbssiden, så virksomheden fortsat kan tilbyde danskerne muligheden for at bo i velbyggede huse.

Som indkøbsansvarlig får du følgende ansvarsområder:

  • Ansvarlig for indkøbsaftaler på materialer og underentreprenørydelser
  • Ansvarlig for for- og efterkalkulationer af de enkelte huse
  • Ajourføre kostpriser, som danner grundlag for salgspriserne
  • Videreudvikle indkøbsstrategien og optimere indkøbsprocesser
  • Leverandørforhandlinger samt evaluering af indkøbsaftaler i samarbejde med CEO og produktionsdirektøren

Du bliver en del af ledergruppen og en tæt sparringspartner for direktionen. Din base bliver på virksomhedens kontor i Kolding med ugentlige arbejdsdage på hovedkontoret i Aarhus, og du refererer direkte til virksomhedens CEO.

Alle indkøbsfacetterne – bredt produktprogram

Du kommer til at beskæftige dig med hele virksomhedens indkøbsfunktion, hvilket motiverer dig, da du både besidder evnerne til at udvikle funktionen på strategisk niveau og har lyst til at arbejde hands-on med opgaverne. Hurtigt – men sikkert – optimerer dine initiativer indkøbsstrukturerne via blandt andet øget digitalisering, hvilket med tiden kan ses på bundlinjen.

Din sans for struktur kombineret med dit store overblik sikrer, at ordrerne altid kommer hjem til aftalt tid og i rette mængde. Du er vant til at forhandle med branchens aktører, og idet du opbygger tillidsfulde relationer til både interne og eksterne relationer, forhandler du dig frem til gunstige aftaler for både virksomheden og leverandørerne.

Dit samarbejde med produktionsdirektøren bliver tæt, og det er derfor vigtigt, at du kan bistå ham, når det kommer til at indkøb af fagentrepriser, hvortil du bistår med udformning af fag- og ydelsesbeskrivelser.

Du kan komme fra flere sider af byggebranchen, men du har en byggeteknisk baggrund og beskæftiget dig med indkøb af UE-ydelser. Dit kendskab til nybyggeri – gerne parcelhuse er stort, og det vil være et plus, hvis du har erfaring som kalkulatør/beregner. Det er vigtigt, at du kommunikativt og formidlingsmæssigt har stærke kompetencer på både dansk og engelsk, da du får en bred kontaktflade.

Interesseret?

Er du interesseret i at vide mere om denne udfordring eller ønsker du at søge stillingen, kan du gøre det her.