Bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til.

Kravene i bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres og indrettes, så det er tilfredsstillende i både brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende. Overtrædelse af bygningsreglementet kan medføre straf i form af bøde.

Du kan finde bygningsreglementet her: https://bygningsreglementet.dk