Hos Lasse Larsen Huse er vi eksperter i at bygge huse, mens du er ekspert i lige netop ét hus: Dit eget! Det lyder banalt, men en succesfuld byggeproces drejer sig om samarbejde, hvor vores faglighed og byggeteknisk erfaring møder din personlige smag, forventninger og en helt naturlig utålmodighed. Intet nybygget hus bliver vellykket, hvis ikke der er en ærlig og respektfuld dialog hele vejen.

1. Forventningsafstemning til Jeres nye hus med byggerådgiver
På første møde drøfter vi dine boligdrømme og ønsker til dit nye hus. Vores byggerådgivere rådgiver om arkitektur, materialer og krav i lokalplaner (Læs mere om at bygge nyt hus)

2. Tilbud på jeres hus
Sammen udarbejder vi et pristilbud på hus i inkl. en individuelt tilpasset materialebeskrivelse. Tilbuddet justeres efter dine ønsker og dit budget.

3. Plantegninger og facade skitser
Din byggerådgiver tager sin viden fra byggemøderne med til en af vores in-house arkitekter, der udarbejder skitseoplæg i 3D. Arkitekten tager hensyn til de individuelle ønsker og behov.

4. Byggekontrakt med totaløkonomi
Vi udarbejder byggekontrakt til underskrift iht. AB-forbruger – med samlet økonomi for byggeriet. Det sikrer imod negative overraskelser.

5. Ansøgning om byggetilladelse
Vi står for udarbejdelser af myndighedstegninger og ansøgning om byggetilladelse. Denne process kan trække ud – derfor bruger vi altid ventetiden til en omhyggelig gennemgang af dit materialevalg.

6. Færdige tegninger
Vi udfærdiger de endelig bygningstegninger og der laves energi- og stabilitetsberegninger.

7. Endeligt valg af materialer ved materialevalgsmøde
Huset gennemgås nøje af vores materialevalgskonsulent, og du møder byggelederen for dit byggeprojekt. Materialevalgskonsulenten rådgiver om jeres valg af klinker, trægulve, armaturer, farve m.m.

8. Slutøkonomi inkl. jord- og ekstrafundering
Endelig økonomi udarbejdes iht. jordhåndtering og eventuelle ekstra funderingsomkostninger, så du er sikret mod overraskelser og efterregninger.

9. Opstartsmøde
Byggeriet starter op under ledelse af din faste byggeleder. Der afholdes opstartsmøde på byggepladsen.

10. Vi bygger huset
Vores byggeleder er med fra start til slut. Vi bygger efter den gedigne, danske håndværkstradition og uden brug af præfabrikerede elementer. Du får egen nøgle og har adgang til huset under hele byggeriet.

11. Byggemøder med fast byggeleder
Din byggeleder står for koordinationen af byggeriet. Han har ansvaret på pladsen og står for tilsyn og kvalitetskontrol. Byggemøder afholdes efter behov. Du er velkommen til at få en ekstern byggerådgiver til at tilsebyggeriet.

12. Aflevering og betaling
Nøglerne afleveres på aftalt dato. Huset er klar til indflytning! Der laves gennemgang en uge før aflevering, hvor eventuelle fejl og mangler udbedres inden aflevering. Der laves endelig afregning, så betaling kan ske på afleveringsdagen.

13. 1. års gennemgang
Der afholdes et-års gennemgang med udbedringer af eventuelle opståede fejl og mangler. Lasse Larsen Huse har tegnet de lovpligtige byggeskadeforsikring, som giver dig 10 års garanti imod skjulte fejl m.m