Tak, for dit besøg på vores hjemmeside.

Det er vigtigt for os, at vi beskytter og respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores services.

Udover at vi hos Lasse Larsen Huse ikke går på kompromis med kvaliteten i byggeprocessen, er vores ypperste mål at behandle dine personoplysninger forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg.

Vi har høje etiske standarder og har fastsat strenge interne procedurer, der sikrer, at vi behandler dine personoplysninger på bedst mulige vis. 

I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside, behandling af din bestilling og levering af vores serviceydelse, samt administration af din relation til Lasse Larsen Huse.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os på hovedmailen eller direkte til vores økonomiansvarlig, som også er ansvarlig for persondata.

I punkterne forneden kan du læse mere om persondata.

Hvilke ydelser leverer vi

Lasse Larsen Huses hovedaktivitet er projektering, -opførsel og salg af gennemtænkte velindrettede arkitekttegnede huse i totalentrepriser på landsplan. Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.

I de andre menuer har vi uddybet hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler personoplysningerne og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger kan være mange ting. Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Personoplysninger er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes personoplysninger.

Hvis flere personoplysninger tilsammen ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af personoplysninger.

Vi indsamler personoplysninger på flere måder

Vi indsamler personoplysninger om dig på følgende måder:

 • Når du bruger vores hjemmeside.
 • Når du er i kontakt med vores medarbejdere
 • Når du bestiller vores katalog
 • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser
 • Når du selv giver os personoplysningerne
 • Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med

Vi bruger dine personoplysninger på flere måder

Her kan du læse følgende:

 • At vi indsamler og bruger dine personoplysninger til bestemte formål 
 • At vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige 
 • At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
 • At vi videregiver dine personoplysninger i visse tilfælde

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til bestemte formål 

Vores virksomhed består af at være totalentreprenør på arkitekttegnet huse.

I dette afsnit kan du læse hvilke persondata, vi indsamler og hvorfor, vi gør det i forbindelse med opførslen af huse.

Det er blandt andet oplysninger om dig, hvis du entrerer med Lasse Larsen Huse, som totalentreprenør på din byggegrund, men også andre oplysninger, hvis du f.eks. bestiller vores inspirationskatalog eller køber arkitektrådgivning til byggeprojekt.

Nedenfor kan du læse mere om vores brug af persondata. Læs blot den kategori, der passer på dig og kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Hvis du læser på vores hjemmeside

Vi bruger Google Analytics og cookies til at optimere vores markedsføring og driften af vores hjemmeside, men vi har konfigureret opsætningen, så oplysningerne er anonyme.

Du er således helt anonym, hvis du blot læser på vores hjemmeside, f.eks. vores byggeblog, billedearkiv, men ikke foretager andet. 

Du kan læse mere om cookies i vores separate cookiepolitik nederst (hjemmeside). Her kan du også kan se, hvor længe de gemmes på din computer og hvordan du sletter dem manuelt.

Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse personoplysninger, kan vi ikke levere vores service til dig.

Ved booking af møde, bestilling af katalog, tilmelding til nyhedsbrev og lignende indsamler Lasse Larsen Huse A/S nødvendige oplysninger for at sende dig materialet eller aftale et møde og derefter, for at målrette den efterfølgende kommunikation. Du giver eksplicit samtykke til, at Lasse Larsen Huse A/S må kontakte dig yderligere information og markedsføring via e-mail. Dit samtykke kan til enhver til tilbagetrækkes.

Vi anvender ActiveCampaign til opbevaring og behandling af dine data, når du har skrevet dig op til vores nyhedsbrev. ActiveCampaign har hovedsæde i Chicago, Illinois, USA og behandler udelukkende dine data og oplysninger på vores vegne.

Hvis du bestiller gratis katalog

Hvis du bestiller katalog fra vores hjemmeside, modtager vi dit Navn, E-mailadresse, telefon, postnummer og IP-adresse. Formålet er med indsamlingen af Personoplysningerne er: 1) Behandling af din bestilling og levering af vores serviceydelse, 2) Administration af din relation til os

Vi har det ret godt med at stille gratis inspirationskatalog til rådighed, som forhåbentlig kan være til at opfylde dine boligdrømme om du vælger Lasse Larsen Huse, som totalentreprenør eller anden.

Det er ikke et lovkrav, at du skal give os dine personoplysninger, og at vi må opbevare og bruge dem. Vi har vurderet, at dine grundlæggende rettigheder som person er tilstrækkeligt afvejet i forhold til din (og vores) interesse i, at du kan downloade eller bestille vores inspirationskatalog og herved lader os modtage og opbevare din personoplysninger. Hvis du ikke ønsker at lade os modtage og opbevare din personoplysninger, skal du blot undlade at downloade eller bestille inspirationskataloget fra vores hjemmeside.

Hvis du er kunde hos os (eller potentiel kunde)

Hvis du retter henvendelse til os via mail, fysisk post eller på anden vis med henblik på eventuelt at blive kunde hos os , behandler vi din henvendelse og persondataene heri for at kunne besvare din henvendelse.

Tilsvarende gør vi, hvis anledningen i stedet er, at vi er blevet bedt om at rette henvendelse til dig med henblik på et kundeforhold hos os.

Typisk vil det betyde, at vi som led i vores mulige rådgivning til dig behandler disse oplysninger:

•Navn
•Adresse
•Kommende bygge adresse
•Telefonnummer
•E-mailadresse

Det er som udgangspunkt de samme oplysninger, vi behandler, hvis du ender med at blive kunde hos os.

Vores lovlige grundlag for at modtage oplysningerne er a) ”nødvendighed”, dvs. for at vi kan opfylde aftalen (kontrakten) med dig, om at yde rådgivning til dig, er vi nødt til at have de nævnte oplysninger. Det juridiske grundlag herfor er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra b) samt Databeskyttelsesloven § 6.

I særlige tilfælde skal vi b) ifølge lovgivningen også behandle andre persondata forbundet med vores rådgivning og relation til dig. Vores lovlige grundlag for at opbevare sådanne særlige identitetsoplysninger er Hvidvaskloven § 11, stk. 1, nr. 1-5, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (litra c) samt Databeskyttelsesloven § 6. Hvidvaskloven hedder også ”Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme”.

Anledningen kan være, at vi bistår med en sag, hvor vi er underlagt hvidvasklovgivningens rammer og skal foretage identifikation af de involverede parter, f.eks. ved en såkaldt ’transaktion’, der er nævnt i Hvidvaskloven § 2, stk. 1, nr. 10. Kort fortalt skal vi vide, hvem vi rådgiver eller hjælper i nogle bestemte typer af sager og kunne identificere den pågældende kunde.

De oplysninger, vi da modtager, er oplysningerne, der fremgår på de ID-kort, vi skal modtage kopi af (sundhedskort samt kørekort eller pas):

•CPR-nummer
•Kørekortnr.
•Pasnr.
•Andre oplysninger, der står på det pågældende ID-kort

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige 

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine personoplysninger. Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på

 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejdspartner eller andet
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at spørge ind til vedligeholdelse, materialer mv., da vi gerne vil give dig så god service som muligt
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare personoplysningerne, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning

eller

Da vores ydelse omfatter husbyggeri har vi et ansvar for over dig som bygherre og vi opbevarer derfor som udgangspunkt nogle personoplysninger i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersonoplysninger, mailkorrespondance, tegninger, materialebeskrivelse, kontrakt mv.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke personoplysninger vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de personoplysninger, der ikke er nødvendige herfor.