Dit byggeprojekt

DIALOG, DIALOG OG ATTER DIALOG

Hos Lasse Larsen er vi eksperter i at bygge huse, mens du er ekspert i lige netop ét hus: Dit eget! Det lyder banalt, men en succesfuld byggeproces drejer sig om samarbejde, hvor vores faglighed og byggeteknisk erfaring møder din personlige smag, forventninger og en helt naturlig utålmodighed. Intet nybygget hus bliver vellykket, hvis ikke der er en ærlig og respektfuld dialog hele vejen.

Forventningsafstemning

Forventnings­afstemning til
jeres nye hus med
byggerådgiver

På første møde drøfter vi dine boligdrømme og ønsker til dit nye hus. Vores byggerådgivere rådgiver om arkitektur, materialer og krav i lokalplaner.

Tilbud på jeres hus

Tilbud på jeres hus

Sammen udarbejder vi et pristilbud på hus, inkl. en individuelt tilpasset materiale­beskrivelse. Tilbuddet justeres efter dine ønsker og dit budget.

Plantegning og facadeskitser

Plantegninger og facadeskitser

Din byggerådgiver tager sin viden fra byggemøderne med til en af vores in-house arkitekter, der udarbejder skitseoplæg i 3D. Arkitekten tager hensyn til de individuelle ønsker og behov.

Byggekontrakt

Byggekontrakt med totaløkonomi

Vi udarbejder byggekontrakt til underskrift iht. AB-forbruger – med samlet økonomi for byggeriet. Det sikrer imod negative overraskelser.

Ansøgning

Ansøgning om
byggetilladelse

Vi står for udarbejdelse af myndighedstegninger og ansøgning om byggetilladelse. Denne proces kan trække ud – derfor bruger vi altid ventetiden til en omhyggelig gennemgang af dit materialevalg

Færdige tegninger

Færdige tegninger

Vi udfærdiger de endelige bygningstegninger, og der laves energi- og stabilitetsberegninger.

Valg af materialer

Endeligt valg
af materialer ved
materialevalgsmøde

Huset gennemgås nøje af vores materiale­valgs­konsulent, og du møder byggelederen for dit byggeprojekt, Materiale­valgs­konsulenten rådgiver om jeres valg af klinker, trægulve, armaturer, farve m.m.

Slutøkonomi

Slutøkonomi inkl. jord- og ekstra­fundering

Endelig økonomi udarbejdes iht. jordhåndtering og eventuelle ekstra funderings­omkostning, så du er sikret mod overraskelser og efterregninger.

Opstartsmøde

Opstartsmøde

Byggeriet starter op under ledelse af din faste byggeleder. Der afholdes opstartsmøde på byggepladsen.

Vi bygger huset

Vi bygger huset

Vores byggeleder er med fra start til slut. Vi bygger efter den gedigne, danske håndværks­tradition og uden brug af præfabrikerede elementer. Du får egen nøgle og har adgang til huset under hele byggeriet.

Byggemøder

Byggemøder med
fast byggeleder

Din byggeleder står for koordinationen af byggeriet. Han har ansvaret på pladsen og står for tilsyn og kvalitetskontrol. Byggemøder afholdes efter behov. Du er velkommen til at få en ekstern byggerådgiver til at tilse byggeriet.

Aflevering og betaling

Aflevering
og betaling

Nøglerne afleveres på aftalt dato. Huset er klar til indflytning! Der laves gennemgang en uge før aflevering, hvor eventuelle fejl og mangler udbedres inden aflevering. Der laves endelig afregning, så betaling kan ske på afleveringsdagen.

Første års gennemgang

1. Års gennemgang

Der afholdes en ét-års-gennemgang med udbedring af eventuelle opståede fejl og mangler. Lasse Larsen har tegnet den lovpligtige byggeskadeforsikring, som giver dig 10 års garanti imod skjulte fejl m.m.